Dynamoprojecten

Dynamoproject (afgelopen)

Dak voor één nacht !

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

Als school willen we de lln de hedendaagse actualiteit rond armoede laten beleven. Deze beleving gieten we in het kunstenproject “Sensus”. “Sensus” wil jongeren, leerlingen van de eerste en de tweede graad en de lln van het vijfde jaar publiciteit prikkelen om kunst te creëren waar alle zintuigen worden aangesproken zowel bij de creatie als […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Abandoned places !

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

Het fotografisch project ‘Abandoned places’ wil niet alleen de technische, maar ook de kunstzinnige talenten van de leerlingen aanspreken. In de vorming gaat er aandacht naar techniek, maar ook naar verantwoord artistiek werken rond fotografie. Men leert oog te hebben voor de omgeving. Men fotografeert en verwerkt fotografisch materiaal tot sprekende beelden. Men krijgt zicht […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Ikke … een kleine artiest !

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

Wij vertrekken vanuit de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs om hedendaagse kunst in de kleuterklas te integreren. Tegelijkertijd werken wij met externe specialisten om ook de leerkrachten meer houvast en begeleiding te geven bij het uitwerken van dit thema! Projectaanvraag ‘Ikke….een kleine artiest’

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Kunstig

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

We laten de kinderen van het vierde leerjaar proeven van kunst en dit via diverse acties waarbij wij verdieping in het thema beogen. We gaan hierbij reflecterend, participatief en interactief te werk. We laten de kinderen kunst beleven in de veilige klasomgeving, hierbij gaan we verschillende werkvormen gebruiken om kunst bespreekbaar en bereikbaar te maken. […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Uilstekend

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

De doelstelling van dit Dynamo3 project is om via muzische vorming de kinderen en jongeren kennis te laten maken met het cultuurhistorisch en natuurhistorisch erfgoed van Jezus-Eik, en de band met de lokale gemeenschap te vergroten. Het is ook een belangrijk gegeven dat heel wat van onze kinderen uit meertalige en/of anderstalige gezinnen komen en […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Dansen doorheen de geschiedenis !

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

We gaan al dansend de geschiedenis door met beeldmateriaal over de periode en aangepaste inhoud maar vooral om de tijdsgeest te ondergaan via beweging. Ook leggen wij linken naar dansen in andere culturen. Samen met Ilke Bartholomees (deskundige) werken wij rond volgende onderdelen: 1) De Prehistorie: ontwikkelen van vaste patronen tot een rituele dans met […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Sociaal Vaardig

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

Wij dienen dit project in om bewust vakoverschrijdend sociale vaardigheden aan te leren, hierover reflecties te doen maar ook oefeningen inbouwen om bvb. via muzische vorming deze vaardigheden te bevorderen. Projectaanvraag

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Van letter tot beeld

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

De leerlingen bevinden zich tegenwoordig in een beeldcultuur . Daarbij komt nog dat ze helemaal omringd zijn door media via toneel, theater, poppenkast, digitale prentenboeken , allerlei soorten boeken en allerlei soorten teksten waarmee ze steeds in contact komen : een zoekertje, dagboekje en vooral verhalen, zowel digitaal als analoog. Schrijven, lezen en spreken zijn […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Ik voel, ik denk, ik zeg en schrijf

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

We zijn van plan om samen met de leerlingen op pad te gaan, zichzelf beter te leren kennen, hun communicatievaardigheden te versterken en hen vooral bewust te laten omgaan met communicatie. Media zijn daarvoor hulpmiddelen, maar kunnen ook een negatieve invloed hebben op hen: denk maar aan cyberpesten en haatmails, die reeds bij jongere gebruikers […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Break a leg

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

Via dramatisch spel willen wij de creativiteit en de persoonsontwikkeling van onze leerlingen stimuleren en werken aan sociale en emotionele vaardigheden. Samen met Barbara Ericx (professionele dramadocente) werkten wij aan een lessenreeks waarbij alle facetten van theater aan bod komen. Break-a-Leg-projectbeschijving

Lees meer