Dynamoprojecten

Dynamoproject (afgelopen)

Musical

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

We werken een musical uit waarbij de volledige school betrokken is. Zowel de leerlingen als het voltallige lerarenteam worden als een deelnemer aanzien. We trachten eveneens de ouders te betrekken. Wij leveren met onze musical een bijdrage aan de ontwikkeling en ondersteuning van sociale vaardigheden. Het is belangrijk dat kinderen ervaringen opdoen in een ruimere […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Tango Traject

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

Ui t de muzische startanalyse begin september kwam duidelijk naar voren dat de leerkrachten zich nog verder wilden bekwamen in het domein muziek. Zij wilden verder raken dan het beluisteren en zingen van liedjes. Zij willen vanaf de eerste kleuterklas meer opbouwend werken rond ritmiek, klank, geluid, zang, … Een tweede luik dat zich opent […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Perceptie, manipulatie, propaganda en WO1

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

Uit de “Krachtlijnen van het vak geschiedenis in de tweede graad ASO” (Bron: departement onderwijs) ‘Geschiedenis is de dialoog tussen verleden, heden en toekomst. Inzicht hierin wordt bestempeld als ‘historisch besef’. Daarom dient het verwerven van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes met het oog op nieuwe situaties sterke beklemtoning. Daarom ook ligt bij geschiedenis de […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Mijn pop is top !

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

Wij duiken onder in de wereld van het figurentheater (poppentheater) in Vlaanderen en proberen, soms vakoverschrijdend en zeker verdiepend, een aantal eindtermen drama voor het lager onderwijs in te vullen. Deze luiden als volgt: PROJECTAANVRAAG Definitie poppentheater, figurentheater Geschiedenis van het poppentheater Interessante teksten rond figurentheater Materiaal Poppen maken Soorten poppen         […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Kruip eens in een talent

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

Sinds begin dit schooljaar zijn we gestart met het project rond de 8 intelligenties . Via de talentagenda die elk kind in het begin van het schooljaar gekregen heeft ,proberen we om de 5 weken een ander talent in de kijker te stellen. In elke klas worden hierrond activiteiten georganiseerd zodat de kinderen er een […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Dak voor één nacht !

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

Als school willen we de lln de hedendaagse actualiteit rond armoede laten beleven. Deze beleving gieten we in het kunstenproject “Sensus”. “Sensus” wil jongeren, leerlingen van de eerste en de tweede graad en de lln van het vijfde jaar publiciteit prikkelen om kunst te creëren waar alle zintuigen worden aangesproken zowel bij de creatie als […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Kunstig

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

We laten de kinderen van het vierde leerjaar proeven van kunst en dit via diverse acties waarbij wij verdieping in het thema beogen. We gaan hierbij reflecterend, participatief en interactief te werk. We laten de kinderen kunst beleven in de veilige klasomgeving, hierbij gaan we verschillende werkvormen gebruiken om kunst bespreekbaar en bereikbaar te maken. […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Abandoned places !

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

Het fotografisch project ‘Abandoned places’ wil niet alleen de technische, maar ook de kunstzinnige talenten van de leerlingen aanspreken. In de vorming gaat er aandacht naar techniek, maar ook naar verantwoord artistiek werken rond fotografie. Men leert oog te hebben voor de omgeving. Men fotografeert en verwerkt fotografisch materiaal tot sprekende beelden. Men krijgt zicht […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Ik, … een kleine technicus

van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

In ons Dynamoproject van dit schooljaar “Ik…, een kleine artiest” werkte onze school uitgebreid rond beeldende kunst. Tevens lasten wij bijscholingsmomenten voor de leerkrachten in. Dit gaf een nieuwe dynamiek en wij willen dit ook volgend schooljaar verwezenlijken maar deze keer rond ‘Techniek en Media’. Samen met de leerkrachten en Cultuurcentrum Den Blank gingen wij […]

Lees meer