Archives

Uilstekend

De doelstelling van dit Dynamo3 project is om via muzische vorming de kinderen en jongeren kennis te laten maken met het cultuurhistorisch en natuurhistorisch erfgoed van Jezus-Eik, en de band met de lokale gemeenschap te vergroten. Het is ook een belangrijk gegeven dat heel wat van onze kinderen uit meertalige en/of anderstalige gezinnen komen en als school vinden wij het dus één van onze doelstellingen om integrerende acties te ondernemen om ons dorp te leren kennen.

Dynamoproject Uilstekend