Archives

Van letter tot beeld

De leerlingen bevinden zich tegenwoordig in een beeldcultuur . Daarbij komt nog dat ze helemaal omringd zijn door media via toneel, theater, poppenkast, digitale prentenboeken , allerlei soorten boeken en allerlei soorten teksten waarmee ze steeds in contact komen : een zoekertje, dagboekje en vooral verhalen, zowel digitaal als analoog. Schrijven, lezen en spreken zijn zeer belangrijke communicatiemiddelen. Bij de communicatie zijn letters, woorden en de boodschap,alsook de verteller en de luisteraar heel belangrijk. Communicatie overbrengen, zoals in het communicatieschema https://www.google.be/search?q=communicatieschema&biw=853&bih=436&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=X2RTVceHAcqhsgHpnIDgBA&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ , is heel belangrijk in de maatschappij. . Deze media zijn zeer populair en kunnen perfect verwerkt worden op allerlei muzische manieren en in het leergebied Nederlands.. Het beter leren kennen en gebruiken van media ondersteunt hen bij de verkenning, verheldering en zingeving van de omringende wereld. Leerlingen kunnen ook genieten van en plezier beleven aan de verschillende uitingen van communicatie . Het overbrengen van de boodschap kan op allerlei manieren. We maken graag gebruik van zowel digitaal materiaal als zelfgemaakte voorwerpen. We leggen het accent op volgende activiteiten : A. als voorbereiding : * zelf een verhaal bedenken samen met een auteur * personages bedenken en vorm geven . * plaats en omgeving bepalen * de verhaallijn bepalen ° het verhaal schrijven B. als verwerking: * verhaal spelen onder verschillende vormen: toneel/ poppenkastspel/ hoorspel/ musical/ digitaal. * verhaal in verschillende vormen gieten: stripverhaal/ gedichtenbundel of rijmen/ tekeningen of cartoons maken/ fotoboek maken en volgens verschillende soorten: spannend, verhalend, dramatisch,….. Met dit project beogen we de eindtermen Nederlands voor lezen, schrijven en spreken. Muzische vorming voor beeld en drama. Media op niveau van de eerste graad.

Van Letter tot beeld – projectbeschrijving

Vliegen naar geluk

Persartikel Vliegen naar gelukWe zouden graag een ‘project rond geluk’ uitwerken in onze school dat gebaseerd is op het boek ‘geluk voor kinderen’ door de Auteur Leo Bormans. Bij het uitwerken van dit project streven we vooral om de kinderen een levenshouding te geven waarbij ze optimistisch in het leven staan. Wat is geluk? Wat maakt ons gelukkig? Wat zijn onze dromen en hoe kan je deze dromen realiseren? Om deze basishouding bij kinderen te verwerven willen we dit op zoveel mogelijk muzische manieren benaderen. De vijf verschillende domeinen ‘drama, beeld, muziek, media en beschouwen’ zitten verwerkt in de verschillende acties in het project rond geluk.

Onze hoofddoelen:

  • De leerlingen kunnen met eigen woorden vertellen wat geluk betekent en wat hen gelukkig maakt. • De leerlingen leren een levenshouding aan om opener, optimistischer en gelukkig in het leven te staan.
  • De leerlingen zijn bereid om zich open te stellen voor ‘geluk’ en de kleine geluksprikkels rond hen heen te zien en deze leren te appreciëren.
  • De leerlingen leren zichzelf aanvaarden en voelen zich goed in hun vel.

• De leerlingen durven hun gevoelens te uiten op een muzikale, beeldende en dramatiserende manier en leren een positieve houding aan te nemen

Persartikel Vliegen naar geluk

Vliegen naar geluk – projectbeschrijving

 

Identiteit

Project voor OKANKLAS ( vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers)

Als wij het thema ‘IDENTITEIT’ naar voor schuiven is het evident dat wij OKAN-jongeren willen aansporen tot zelfreflectie over verleden, heden en toekomst en hoe zij zich daarbinnen zien functioneren. Emoties, talenten, ervaringen, hoop, … omzetten in filmtaal dwingt de leerlingen om dieper op deze materies in te gaan, om de eigen persoon innerlijk af te tasten en tegelijkertijd krijgen zij een taalbad. Wij gaan proberen om zoveel mogelijk het project in de Nederlandse taal te laten plaatsvinden.

Identiteit – projectbeschrijving

Griezels

Uitgangspunt: We duiken onder in de wereld van de digitale fotografie, leren toestellen gebruiken, toepassingen kennen via ICT en eenmaal de basistechnieken onder de knie proberen we onze kennis op een creatieve manier te gebruiken rond griezeltoestanden. Als inspiratiebron gebruiken we hiervoor het werk van de Engelse street-art kunstenaar SLINKACHU en fotograferen op een gelijkaardige manier kleine taferelen.

Griezels – projectaanvraag

ver-BEELD-ing in film

De leerlingen leven tegenwoordig in een beeldcultuur . Daarbij komt nog dat ze helemaal omringd zijn door media via gsm, tablets, tv, pc. Sociale media zijn zeer populair alsook het gamen. Vele boodschappen bereiken hen via diverse media. Het beter leren kennen en gebruiken van media ondersteunt hen bij de verkenning, verheldering en zingeving van de omringende wereld. Ze kunnen genieten van en plezier beleven aan de verschillende media. Wij willen hen ondersteunen om in de stroom aan informatie de bedoelingen te herkennen en die kritisch te beoordelen.

Projectaanvraag

Uitgewerkt lesoverzicht met eindtermen

 

 

 

 

Gitonepal

20 leerlingen uit de beroepsafdelingen Auto, Hout en Publiciteit verlenen gedurende een week logistieke en technische steun aan de Dharapani School in Pokhara en de organisatie “Quality for life” in Sarangkot. Zij worden begeleid door 4 leerkrachten en door de heer Verhalle en de heer Soret ter plaatse.
Bestemming: Van bij het begin was het de bedoeling dat wij naar de stad Pokhara gaan in Nepal in Azië, aan de voet van de Himalaya. De heer Verhalle heeft daar via de organisatie ‘Water for Damdame’ contacten met andere organisaties en met de plaatselijke bevolking.
Taak van de leerlingen: Onze leerlingen van de houtafdeling zullen samen met de inlandse bevolking helpen bij de uitbouw van de Dharapani School in Pokhara. Zij zullen instaan voor de bouw van een houten shelter. De leerlingen van auto zullen meehelpen bij het onderhoud van verschillende schoolbussen. De leerlingen van publiciteit zullen zorgen voor een flyer voor het project ‘Water for life’ en zullen daarvoor verschillende dorpen waar de organisatie actief is bezoeken.
Daarnaast zullen de leerlingen ook de kans krijgen om gedurende 3 dagen een trektocht in het Anapurnagebergte te maken. Tevens zullen ze een aantal dagen verblijven in de hoofdstad Kathmandu. Ze kunnen er proeven van de verscheidenheid van Oosterse culturen.

Projectdossier

Ik, … een kleine technicus

In ons Dynamoproject van dit schooljaar “Ik…, een kleine artiest” werkte onze school uitgebreid rond beeldende kunst. Tevens lasten wij bijscholingsmomenten voor de leerkrachten in. Dit gaf een nieuwe dynamiek en wij willen dit ook volgend schooljaar verwezenlijken maar deze keer rond ‘Techniek en Media’. Samen met de leerkrachten en Cultuurcentrum Den Blank gingen wij dan ook op zoek naar diverse actiepunten die het thema zowel kunstzinnig als technisch benaderen.

Projectaanvraag

Kruip eens in een talent

Sinds begin dit schooljaar zijn we gestart met het project rond de 8 intelligenties .
Via de talentagenda die elk kind in het begin van het schooljaar gekregen heeft ,proberen we om de 5 weken een ander talent in de kijker te stellen.
In elke klas worden hierrond activiteiten georganiseerd zodat de kinderen er een beter inzicht in krijgen.
Kinderen moeten zo een beter zelfbeeld krijgen , de leerkrachten kunnen zo te weten komen via welke weg kinderen beter leerstof opnemen

De 8 intelligenties(talenten) zijn beeldknap, samenknap , rekenknap, taalknap, beweegknap, muziekknap ;natuurknap, zelfknap.

DYNAMOPROJECT KRUIP EENS IN EEN TALENT

Musical

We werken een musical uit waarbij de volledige school betrokken is. Zowel de leerlingen als het voltallige lerarenteam worden als een deelnemer aanzien. We trachten eveneens de ouders te betrekken. Wij leveren met onze musical een bijdrage aan de ontwikkeling en ondersteuning van sociale vaardigheden. Het is belangrijk dat kinderen ervaringen opdoen in een ruimere context dan de klas. We willen de kinderen op vlak van communicatie, creativiteit en creatie meer ontwikkelingskansen bieden door hen concreet aan de uitwerking van een musical en dansshow te laten meewerken. De uiteindelijke uitwerking gebeurt stapsgewijs. Onze werkwijze steunt op het procesmatig werken. De voorbereidingen starten reeds in oktober, de uitwerking zal tijdens de laatste week van december plaatsvinden. Wij voorzien 4 toonmomenten, waardoor alle kijklustigen kans maken om het spektakel bij te wonen.

DYNAMOPROJECT MUSICAL