Archives

Identiteit 2.0

Dankzij Dynamo konden we een film maken rond identiteit met OKAN-leerlingen. (http://www.sintmartinusscholen.be/okan )

We willen graag de leerlingen de kans geven te tonen waar ze nu staan en waarvoor ze staan na 2 jaar onderwijs in Vlaanderen. Met de nieuwe OKAN-leerlingen gaan we op verkenning bij de leerlingen uit de eerste film. Hoe we dit zullen uitwerken zal het resultaat zijn van een co-creatief proces dat we samen met de jongeren doorlopen op een termijn van 3 maanden. Daarvoor verkennen we eerst samen met de leerlingen een aantal media-vormen (documentaire, interview, fictiedocumentaire, film, TV-reeks, reclame, stop-motion…). Daarna gaan we over tot het kiezen van een format en het schrijven van een scenario. De productie is de laatste stap. We werken samen met www.filmeducatie.be  die ons educatief ondersteunt bij het hele proces. CC Den Blank zorgt voor logistieke ondersteuning en voor de verspreiding en bekendmaking in Overijse van het eindproduct.

Persartikel identiteit 2

Identiteit 2.0 – projectbeschrijving

SPINSELS IN JE HOOFD

Wij wensen met de leerlingen van het vijfde jaar te werken rond geestelijke gezondheid en dit op een muzische manier.
Aandacht wordt besteed aan stress, depressie, burn-out, zelfmoordgedachten, faalangst, enz.. Wij beogen om met de leerlingen in dialoog te treden over dit thema in diverse lesonderdelen maar benaderen het ook via beeldtaal (film), dans- en dramalessen.

SPINSELS IN JE HOOFD – projectbeschrijving

Break a leg

Via dramatisch spel willen wij de creativiteit en de persoonsontwikkeling van onze leerlingen stimuleren en werken aan sociale en emotionele vaardigheden. Samen met Barbara Ericx (professionele dramadocente) werkten wij aan een lessenreeks waarbij alle facetten van theater aan bod komen.

Break-a-Leg-projectbeschijving

Dansen doorheen de geschiedenis !

We gaan al dansend de geschiedenis door met beeldmateriaal over de periode en aangepaste inhoud maar vooral om de tijdsgeest te ondergaan via beweging. Ook leggen wij linken naar dansen in andere culturen. Samen met Ilke Bartholomees (deskundige) werken wij rond volgende onderdelen:

1) De Prehistorie: ontwikkelen van vaste patronen tot een rituele dans met een doel ( bvb. beïnvloeden goden voor een goede oogst.

2) De oudheid: soldaten oefenen dans om hun lenigheid, kracht en concentratie te verhogen (o.a. pyrissche dans). Gevechtsdansen dus met ook een link naar de capoeira.

3) De Middeleeuwen: de kerk beteugelde dansen en zette dit om in processies. We dansen in een lange rij…. maar hebben ook aandacht voor de toenmalige dodendansen (Memento Mori) en de opkomst van de klassieke volksdans.

4) De nieuwe tijd: we werken rond pantomimische elementen in de dans (commedia dell’arte) tot vermaak van de koning maar werken ook rond hofdansen (etiquette) met ‘basse danse’ en ‘danse haute’.

5) Onze tijd: meer belang aan inhoud en emoties maar minder op de vorm. We gaan op zoek naar welke dans bij welke leerling past (de tijd van emancipatie, individuele benadering.

Dansen-doorheen-de-geschiedenis – projectbeschrijving

Ik voel, ik denk, ik zeg en schrijf

We zijn van plan om samen met de leerlingen op pad te gaan, zichzelf beter te leren kennen, hun communicatievaardigheden te versterken en hen vooral bewust te laten omgaan met communicatie. Media zijn daarvoor hulpmiddelen, maar kunnen ook een negatieve invloed hebben op hen: denk maar aan cyberpesten en haatmails, die reeds bij jongere gebruikers voorkomen. Het is de bedoeling dat leerlingen kritischer worden en we hen ook kritisch laten kijken en luisteren naar media.

Ik voel ik denk – projectbeschrijving

Sociaal Vaardig

Wij dienen dit project in om bewust vakoverschrijdend sociale vaardigheden aan te leren, hierover reflecties te doen maar ook oefeningen inbouwen om bvb. via muzische vorming deze vaardigheden te bevorderen.

Projectaanvraag

Van letter tot beeld

De leerlingen bevinden zich tegenwoordig in een beeldcultuur . Daarbij komt nog dat ze helemaal omringd zijn door media via toneel, theater, poppenkast, digitale prentenboeken , allerlei soorten boeken en allerlei soorten teksten waarmee ze steeds in contact komen : een zoekertje, dagboekje en vooral verhalen, zowel digitaal als analoog. Schrijven, lezen en spreken zijn zeer belangrijke communicatiemiddelen. Bij de communicatie zijn letters, woorden en de boodschap,alsook de verteller en de luisteraar heel belangrijk. Communicatie overbrengen, zoals in het communicatieschema https://www.google.be/search?q=communicatieschema&biw=853&bih=436&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=X2RTVceHAcqhsgHpnIDgBA&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ , is heel belangrijk in de maatschappij. . Deze media zijn zeer populair en kunnen perfect verwerkt worden op allerlei muzische manieren en in het leergebied Nederlands.. Het beter leren kennen en gebruiken van media ondersteunt hen bij de verkenning, verheldering en zingeving van de omringende wereld. Leerlingen kunnen ook genieten van en plezier beleven aan de verschillende uitingen van communicatie . Het overbrengen van de boodschap kan op allerlei manieren. We maken graag gebruik van zowel digitaal materiaal als zelfgemaakte voorwerpen. We leggen het accent op volgende activiteiten : A. als voorbereiding : * zelf een verhaal bedenken samen met een auteur * personages bedenken en vorm geven . * plaats en omgeving bepalen * de verhaallijn bepalen ° het verhaal schrijven B. als verwerking: * verhaal spelen onder verschillende vormen: toneel/ poppenkastspel/ hoorspel/ musical/ digitaal. * verhaal in verschillende vormen gieten: stripverhaal/ gedichtenbundel of rijmen/ tekeningen of cartoons maken/ fotoboek maken en volgens verschillende soorten: spannend, verhalend, dramatisch,….. Met dit project beogen we de eindtermen Nederlands voor lezen, schrijven en spreken. Muzische vorming voor beeld en drama. Media op niveau van de eerste graad.

Van Letter tot beeld – projectbeschrijving

Vliegen naar geluk

Persartikel Vliegen naar gelukWe zouden graag een ‘project rond geluk’ uitwerken in onze school dat gebaseerd is op het boek ‘geluk voor kinderen’ door de Auteur Leo Bormans. Bij het uitwerken van dit project streven we vooral om de kinderen een levenshouding te geven waarbij ze optimistisch in het leven staan. Wat is geluk? Wat maakt ons gelukkig? Wat zijn onze dromen en hoe kan je deze dromen realiseren? Om deze basishouding bij kinderen te verwerven willen we dit op zoveel mogelijk muzische manieren benaderen. De vijf verschillende domeinen ‘drama, beeld, muziek, media en beschouwen’ zitten verwerkt in de verschillende acties in het project rond geluk.

Onze hoofddoelen:

  • De leerlingen kunnen met eigen woorden vertellen wat geluk betekent en wat hen gelukkig maakt. • De leerlingen leren een levenshouding aan om opener, optimistischer en gelukkig in het leven te staan.
  • De leerlingen zijn bereid om zich open te stellen voor ‘geluk’ en de kleine geluksprikkels rond hen heen te zien en deze leren te appreciëren.
  • De leerlingen leren zichzelf aanvaarden en voelen zich goed in hun vel.

• De leerlingen durven hun gevoelens te uiten op een muzikale, beeldende en dramatiserende manier en leren een positieve houding aan te nemen

Persartikel Vliegen naar geluk

Vliegen naar geluk – projectbeschrijving

 

Identiteit

Project voor OKANKLAS ( vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers)

Als wij het thema ‘IDENTITEIT’ naar voor schuiven is het evident dat wij OKAN-jongeren willen aansporen tot zelfreflectie over verleden, heden en toekomst en hoe zij zich daarbinnen zien functioneren. Emoties, talenten, ervaringen, hoop, … omzetten in filmtaal dwingt de leerlingen om dieper op deze materies in te gaan, om de eigen persoon innerlijk af te tasten en tegelijkertijd krijgen zij een taalbad. Wij gaan proberen om zoveel mogelijk het project in de Nederlandse taal te laten plaatsvinden.

Identiteit – projectbeschrijving

Griezels

Uitgangspunt: We duiken onder in de wereld van de digitale fotografie, leren toestellen gebruiken, toepassingen kennen via ICT en eenmaal de basistechnieken onder de knie proberen we onze kennis op een creatieve manier te gebruiken rond griezeltoestanden. Als inspiratiebron gebruiken we hiervoor het werk van de Engelse street-art kunstenaar SLINKACHU en fotograferen op een gelijkaardige manier kleine taferelen.

Griezels – projectaanvraag