Archives

Gitonepal

20 leerlingen uit de beroepsafdelingen Auto, Hout en Publiciteit verlenen gedurende een week logistieke en technische steun aan de Dharapani School in Pokhara en de organisatie “Quality for life” in Sarangkot. Zij worden begeleid door 4 leerkrachten en door de heer Verhalle en de heer Soret ter plaatse.
Bestemming: Van bij het begin was het de bedoeling dat wij naar de stad Pokhara gaan in Nepal in Azië, aan de voet van de Himalaya. De heer Verhalle heeft daar via de organisatie ‘Water for Damdame’ contacten met andere organisaties en met de plaatselijke bevolking.
Taak van de leerlingen: Onze leerlingen van de houtafdeling zullen samen met de inlandse bevolking helpen bij de uitbouw van de Dharapani School in Pokhara. Zij zullen instaan voor de bouw van een houten shelter. De leerlingen van auto zullen meehelpen bij het onderhoud van verschillende schoolbussen. De leerlingen van publiciteit zullen zorgen voor een flyer voor het project ‘Water for life’ en zullen daarvoor verschillende dorpen waar de organisatie actief is bezoeken.
Daarnaast zullen de leerlingen ook de kans krijgen om gedurende 3 dagen een trektocht in het Anapurnagebergte te maken. Tevens zullen ze een aantal dagen verblijven in de hoofdstad Kathmandu. Ze kunnen er proeven van de verscheidenheid van Oosterse culturen.

Projectdossier

Typografie voor tieners

Iedereen is typograaf. Zonder het te beseffen, lezen we elke dag honderden woorden en miljoenen letters. Deze onbewuste letterbeleving zit diep verborgen in ons brein. Digitale lettervormen nemen het meer en meer over van ons handschrift. Maar wat doet dit met onszelf en met onze jongeren?
Tijdens het project “Typografie door Tieners” ervaren tieners voor het eerst aan den lijve wat letters met hen doen én wat zij zelf kunnen met letters. Dit gaat over de kracht en emotie van de lettervorm en de invloed van letters op onszelf en onze tieners.

Dynamoproject Typografie voor tieners

Abandoned places !

Het fotografisch project ‘Abandoned places’ wil niet alleen de technische, maar ook de kunstzinnige talenten van de leerlingen aanspreken.
In de vorming gaat er aandacht naar techniek, maar ook naar verantwoord artistiek werken rond fotografie.
Men leert oog te hebben voor de omgeving. Men fotografeert en verwerkt fotografisch materiaal tot sprekende beelden.
Men krijgt zicht op de voorwaarden waaraan goede foto’s moeten voldoen. Men maakt kennis met materialen en technieken, men leert gebruik te maken van natuurlijk of kunstmatig licht.
Een aantal fascinerende deelfacetten worden aangeraakt zoals morphing, urban camouflage, foto’s bewerken en of beschilderen, enz…
Er wordt vakoverschrijdend gewerkt! Leerlingen krijgen binnen andere vakken opdrachten die gerelateerd zijn aan het thema bvb. het maken van poëzie of verhalen bij foto’s, het beschrijven van foto’s in de lessen Frans, enz…

DYNAMOPROJECT ABANDONED PLACES

Dak voor één nacht !

Als school willen we de lln de hedendaagse actualiteit rond armoede laten beleven. Deze beleving gieten we in het kunstenproject “Sensus”. “Sensus” wil jongeren, leerlingen van de eerste en de tweede graad en de lln van het vijfde jaar publiciteit prikkelen om kunst te creëren waar alle zintuigen worden aangesproken zowel bij de creatie als bij de latere beleven van de creatie.
Het belevingsproject is in samenwerking tussen de vakleerkrachten, bijzondere vakleerkrachten en de leerkrachten algemene vakken. De leerlingen zullen een totale onderdompeling ervaren.

DYNAMOPROJECT DAK VOOR EEN NACHT