Archives

Vliegen naar geluk

Persartikel Vliegen naar gelukWe zouden graag een ‘project rond geluk’ uitwerken in onze school dat gebaseerd is op het boek ‘geluk voor kinderen’ door de Auteur Leo Bormans. Bij het uitwerken van dit project streven we vooral om de kinderen een levenshouding te geven waarbij ze optimistisch in het leven staan. Wat is geluk? Wat maakt ons gelukkig? Wat zijn onze dromen en hoe kan je deze dromen realiseren? Om deze basishouding bij kinderen te verwerven willen we dit op zoveel mogelijk muzische manieren benaderen. De vijf verschillende domeinen ‘drama, beeld, muziek, media en beschouwen’ zitten verwerkt in de verschillende acties in het project rond geluk.

Onze hoofddoelen:

  • De leerlingen kunnen met eigen woorden vertellen wat geluk betekent en wat hen gelukkig maakt. • De leerlingen leren een levenshouding aan om opener, optimistischer en gelukkig in het leven te staan.
  • De leerlingen zijn bereid om zich open te stellen voor ‘geluk’ en de kleine geluksprikkels rond hen heen te zien en deze leren te appreciëren.
  • De leerlingen leren zichzelf aanvaarden en voelen zich goed in hun vel.

• De leerlingen durven hun gevoelens te uiten op een muzikale, beeldende en dramatiserende manier en leren een positieve houding aan te nemen

Persartikel Vliegen naar geluk

Vliegen naar geluk – projectbeschrijving

 

Kunstig

We laten de kinderen van het vierde leerjaar proeven van kunst en dit via diverse acties waarbij wij verdieping in het thema beogen. We gaan hierbij reflecterend, participatief en interactief te werk. We laten de kinderen kunst beleven in de veilige klasomgeving, hierbij gaan we verschillende werkvormen gebruiken om kunst bespreekbaar en bereikbaar te maken. Kunst wordt opengetrokken via lokale kunstenaars, kunsteducatieve organisaties en musea.

Projectaanvraag ‘Kunstig’