Archives

Tango Traject

Ui t de muzische startanalyse begin september kwam duidelijk naar voren dat de leerkrachten zich nog verder wilden bekwamen in het domein muziek. Zij wilden verder raken dan het beluisteren en
zingen van liedjes. Zij willen vanaf de eerste kleuterklas meer opbouwend werken rond ritmiek,
klank, geluid, zang, …
Een tweede luik dat zich opent is media : werken met fototoestel, filmcamera, televisiebeelden,
computer, … gebeurt zelden tot nooit. Wij zien dit deelproject uitmonden in een heuse reclamecampagne voor de school waar het creatieve in de kijker gesteld wordt.

DYNAMOPROJECT TANGO TRAJECT