Archives

Dansen doorheen de geschiedenis !

We gaan al dansend de geschiedenis door met beeldmateriaal over de periode en aangepaste inhoud maar vooral om de tijdsgeest te ondergaan via beweging. Ook leggen wij linken naar dansen in andere culturen. Samen met Ilke Bartholomees (deskundige) werken wij rond volgende onderdelen:

1) De Prehistorie: ontwikkelen van vaste patronen tot een rituele dans met een doel ( bvb. beïnvloeden goden voor een goede oogst.

2) De oudheid: soldaten oefenen dans om hun lenigheid, kracht en concentratie te verhogen (o.a. pyrissche dans). Gevechtsdansen dus met ook een link naar de capoeira.

3) De Middeleeuwen: de kerk beteugelde dansen en zette dit om in processies. We dansen in een lange rij…. maar hebben ook aandacht voor de toenmalige dodendansen (Memento Mori) en de opkomst van de klassieke volksdans.

4) De nieuwe tijd: we werken rond pantomimische elementen in de dans (commedia dell’arte) tot vermaak van de koning maar werken ook rond hofdansen (etiquette) met ‘basse danse’ en ‘danse haute’.

5) Onze tijd: meer belang aan inhoud en emoties maar minder op de vorm. We gaan op zoek naar welke dans bij welke leerling past (de tijd van emancipatie, individuele benadering.

Dansen-doorheen-de-geschiedenis – projectbeschrijving

Sociaal Vaardig

Wij dienen dit project in om bewust vakoverschrijdend sociale vaardigheden aan te leren, hierover reflecties te doen maar ook oefeningen inbouwen om bvb. via muzische vorming deze vaardigheden te bevorderen.

Projectaanvraag

Typisch Belgisch

In het kader van het project ‘Welcome to Belgium’ waarvan de leerplandoelen volledig passen binnen het domein wereldoriëntatie organiseren we een avondspektakel ‘typisch Belgisch’ Wij onderzoeken met de leerlingen wat als  « Typisch Belgisch » kan omschreven worden zowel in smaken, cultuur, kunst en in samenlevingsgewoonten. Onze bevindingen vertalen wij naar muzische en cognitieve activiteiten waarbij externe specialisten onze ideeën vertalen naar een podiumgebeuren. Wij vertrekken van creatieve ideeën en invalshoeken, proberen die een artistieke, muzische meerwaarde te geven en creëren een eindproduct voor ouders en medeleerlingen ( zonder dat dit eindproduct als belangrijkste factor in het leerproces wordt beschouwd). We streven naar een leerproces olv vakmensen. De groepsdynamiek en de persoonlijke artistiek ontplooiing van elke leerling is hierbij van groot belang.

Projectaanvraag ‘Typisch Belgisch’