Uilstekend

Datum
van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

Locatie
VBS en GBS Jezus-Eik

Dynamoproject (afgelopen)

Uilstekend

De doelstelling van dit Dynamo3 project is om via muzische vorming de kinderen en jongeren kennis te laten maken met het cultuurhistorisch en natuurhistorisch erfgoed van Jezus-Eik, en de band met de lokale gemeenschap te vergroten. Het is ook een belangrijk gegeven dat heel wat van onze kinderen uit meertalige en/of anderstalige gezinnen komen en als school vinden wij het dus één van onze doelstellingen om integrerende acties te ondernemen om ons dorp te leren kennen.

Dynamoproject UilstekendPrint