Typisch Belgisch

Datum
van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

Locatie
BSGO 't Kasteel

S. Braffortlaan 6
3090 Overijse

Dynamoproject (afgelopen)

Typisch Belgisch

In het kader van het project ‘Welcome to Belgium’ waarvan de leerplandoelen volledig passen binnen het domein wereldoriëntatie organiseren we een avondspektakel ‘typisch Belgisch’ Wij onderzoeken met de leerlingen wat als  « Typisch Belgisch » kan omschreven worden zowel in smaken, cultuur, kunst en in samenlevingsgewoonten. Onze bevindingen vertalen wij naar muzische en cognitieve activiteiten waarbij externe specialisten onze ideeën vertalen naar een podiumgebeuren. Wij vertrekken van creatieve ideeën en invalshoeken, proberen die een artistieke, muzische meerwaarde te geven en creëren een eindproduct voor ouders en medeleerlingen ( zonder dat dit eindproduct als belangrijkste factor in het leerproces wordt beschouwd). We streven naar een leerproces olv vakmensen. De groepsdynamiek en de persoonlijke artistiek ontplooiing van elke leerling is hierbij van groot belang.

Projectaanvraag ‘Typisch Belgisch’Print