Abandoned places !

Datum
van zondag 1 september 2024
tot maandag 30 juni 2025

Locatie
Sint-Martinusscholen

Dynamoproject (afgelopen)

Abandoned places !

Het fotografisch project ‘Abandoned places’ wil niet alleen de technische, maar ook de kunstzinnige talenten van de leerlingen aanspreken.
In de vorming gaat er aandacht naar techniek, maar ook naar verantwoord artistiek werken rond fotografie.
Men leert oog te hebben voor de omgeving. Men fotografeert en verwerkt fotografisch materiaal tot sprekende beelden.
Men krijgt zicht op de voorwaarden waaraan goede foto’s moeten voldoen. Men maakt kennis met materialen en technieken, men leert gebruik te maken van natuurlijk of kunstmatig licht.
Een aantal fascinerende deelfacetten worden aangeraakt zoals morphing, urban camouflage, foto’s bewerken en of beschilderen, enz…
Er wordt vakoverschrijdend gewerkt! Leerlingen krijgen binnen andere vakken opdrachten die gerelateerd zijn aan het thema bvb. het maken van poëzie of verhalen bij foto’s, het beschrijven van foto’s in de lessen Frans, enz…

DYNAMOPROJECT ABANDONED PLACESPrint