De Kerselaar

Artistieke stijl:

De Kerselaar vzw is een tehuis voor personen met een handicap en biedt opvang, begeleiding en verzorging aan 61 volwassenen uit de Druivenstreek. In het dagactiviteitencentrum maken ze gezamenlijk kunstwerken in allerlei technieken.

Lees meer

De Pauw Carlo

Artistieke stijl:

Digitaal schilderen, surrealistisch. Carlo tekent en schildert al sinds zijn jeugd. Daar waar hij voorheen gebruik maakte van klassieke technieken legt hij zich nu toe op digitaal schilderen van kleurrijke composities met niet bestaande planten en dieren in imaginaire landschappen.

Lees meer

De Smedt Chris

Artistieke stijl:

Chris is van Dendermonde en studeerde/woonde 15 jaar  in Gent.  Nadien, 13 jaar buitenland FSE (Duitsland , Zweden, Nederland, N&Z -Amerika, Azie, …). Sinds 2000, in Jezus-Eik (Voorzitter Barbizon Buurt Comité (BBC)) Hij is een scheikundige gespecialiseerd in fysica, milieu, nucleaire toepassingen en communicatie wetenschappen. Zijn grondige kennis van: oppervlaktefenomenen (oppervlakte- energie & -spanning), kleurwaarneming, […]

Lees meer

De Vroey Claudine

Artistieke stijl:

Acryl en olie in kleurig figuratieve, lyrisch abstracte en ook zwart-witte werken. Thema’s uit de eigen streek of gevoed vanuit de verbeelding.

Lees meer