Nieuw: de begeleiderspas

Heb je een handicap? Vraag dan een gratis begeleiderspas aan bij de provincie. Hiermee mag je begeleider gratis mee naar de voorstellingen en films in Den Blank, de Bosuil en Felix Sohie.

Een begeleiderspas aanvragen kan bij deze voorwaarden:

  • Je bent verminderd zelfredzaam (66%)
  • Je verdienvermogen is verminderd tot 1/3 of minder
  • Je hebt recht op verhoogde kinderbijslag.

De begeleiderspas wordt op naam van de per­soon met een handicap opgemaakt.

Je kiest zelf je begeleider, dit mag voor elke activiteit iemand anders zijn.

De begeleiderspas blijft 5 jaar geldig.Je kan hem daarna laten verlengen.

Je ontvangt een lijst van organisaties waar je de pas kunt gebruiken: cultuurcentra, musea, provincie­domeinen, sportclubs, enz. in Vlaams-Brabant.

De begeleider blijft bij je gedurende de hele activiteit.

We zorgen voor veilige en toegankelijke plaatsen.

Bij misbruik verwittigen we de provincie, deze kan beslissen dat je de pas niet langer mag gebruiken.

Zie ook http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/begeleiderspas/index.jsp