Dynamoprojecten

Subsidies Dynamoprojecten

van zaterdag 1 september 2018
tot zondag 30 juni 2019

Dynamo3 is de motor achter drie stevige pijlers om met cultuur op school aan de slag te gaan.

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Typisch Belgisch

van dinsdag 1 september 2020
tot woensdag 30 juni 2021

In het kader van het project ‘Welcome to Belgium’ waarvan de leerplandoelen volledig passen binnen het domein wereldoriëntatie organiseren we een avondspektakel ‘typisch Belgisch’ Wij onderzoeken met de leerlingen wat als  « Typisch Belgisch » kan omschreven worden zowel in smaken, cultuur, kunst en in samenlevingsgewoonten. Onze bevindingen vertalen wij naar muzische en cognitieve activiteiten […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Kruip eens in een talent

van dinsdag 1 september 2020
tot woensdag 30 juni 2021

Sinds begin dit schooljaar zijn we gestart met het project rond de 8 intelligenties . Via de talentagenda die elk kind in het begin van het schooljaar gekregen heeft ,proberen we om de 5 weken een ander talent in de kijker te stellen. In elke klas worden hierrond activiteiten georganiseerd zodat de kinderen er een […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Perceptie, manipulatie, propaganda en WO1

van dinsdag 1 september 2020
tot woensdag 30 juni 2021

Uit de “Krachtlijnen van het vak geschiedenis in de tweede graad ASO” (Bron: departement onderwijs) ‘Geschiedenis is de dialoog tussen verleden, heden en toekomst. Inzicht hierin wordt bestempeld als ‘historisch besef’. Daarom dient het verwerven van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes met het oog op nieuwe situaties sterke beklemtoning. Daarom ook ligt bij geschiedenis de […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Musical

van dinsdag 1 september 2020
tot woensdag 30 juni 2021

We werken een musical uit waarbij de volledige school betrokken is. Zowel de leerlingen als het voltallige lerarenteam worden als een deelnemer aanzien. We trachten eveneens de ouders te betrekken. Wij leveren met onze musical een bijdrage aan de ontwikkeling en ondersteuning van sociale vaardigheden. Het is belangrijk dat kinderen ervaringen opdoen in een ruimere […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Tango Traject

van dinsdag 1 september 2020
tot woensdag 30 juni 2021

Ui t de muzische startanalyse begin september kwam duidelijk naar voren dat de leerkrachten zich nog verder wilden bekwamen in het domein muziek. Zij wilden verder raken dan het beluisteren en zingen van liedjes. Zij willen vanaf de eerste kleuterklas meer opbouwend werken rond ritmiek, klank, geluid, zang, … Een tweede luik dat zich opent […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Mijn pop is top !

van dinsdag 1 september 2020
tot woensdag 30 juni 2021

Wij duiken onder in de wereld van het figurentheater (poppentheater) in Vlaanderen en proberen, soms vakoverschrijdend en zeker verdiepend, een aantal eindtermen drama voor het lager onderwijs in te vullen. Deze luiden als volgt: PROJECTAANVRAAG Definitie poppentheater, figurentheater Geschiedenis van het poppentheater Interessante teksten rond figurentheater Materiaal Poppen maken Soorten poppen         […]

Lees meer

CULT 1914-1918 (afgelopen)

Private Peaceful

van dinsdag 1 september 2020
tot woensdag 30 juni 2021

We willen met de school een groots theaterproject opstellen, anders dan de andere jaren, ter herinnering van WO I. Onze school heeft immers een decennialange traditie qua theaterproducties in het zesde jaar middelbaar onderwijs. Maar bij deze editie willen wij graag gebruik maken van Dynamo3 om een extra-dimensie aan het project toe te voegen. We […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Dak voor één nacht !

van dinsdag 1 september 2020
tot woensdag 30 juni 2021

Als school willen we de lln de hedendaagse actualiteit rond armoede laten beleven. Deze beleving gieten we in het kunstenproject “Sensus”. “Sensus” wil jongeren, leerlingen van de eerste en de tweede graad en de lln van het vijfde jaar publiciteit prikkelen om kunst te creëren waar alle zintuigen worden aangesproken zowel bij de creatie als […]

Lees meer

Dynamoproject (afgelopen)

Kunstig

van dinsdag 1 september 2020
tot woensdag 30 juni 2021

We laten de kinderen van het vierde leerjaar proeven van kunst en dit via diverse acties waarbij wij verdieping in het thema beogen. We gaan hierbij reflecterend, participatief en interactief te werk. We laten de kinderen kunst beleven in de veilige klasomgeving, hierbij gaan we verschillende werkvormen gebruiken om kunst bespreekbaar en bereikbaar te maken. […]

Lees meer