Identiteit

Datum
van dinsdag 1 september 2020
tot woensdag 30 juni 2021

Locatie
Sint-Martinusscholen

Bestel tickets

Dynamoproject (afgelopen)

Identiteit

Project voor OKANKLAS ( vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers)

Als wij het thema ‘IDENTITEIT’ naar voor schuiven is het evident dat wij OKAN-jongeren willen aansporen tot zelfreflectie over verleden, heden en toekomst en hoe zij zich daarbinnen zien functioneren. Emoties, talenten, ervaringen, hoop, … omzetten in filmtaal dwingt de leerlingen om dieper op deze materies in te gaan, om de eigen persoon innerlijk af te tasten en tegelijkertijd krijgen zij een taalbad. Wij gaan proberen om zoveel mogelijk het project in de Nederlandse taal te laten plaatsvinden.

ProjectaanvraagPrintScholenreservatie
Reservaties

Klas Leerkracht Mail leerk. Gsm leerk. Aantal ll. Voorstelling